Kontrola originality

Pri nákupe Vášho ojazdeného automobilu sa vystavujete riziku. Nikdy totiž neviete, kto bol predchádzajúcim majiteľom vozidla. Je tu hrozba, že automobil pochádza z nelegálneho obchodu s kradnutými vozidlami a polícia Vám ho zabaví a Vy prídete o svoju investíciu. Na vozidle môže byť zmenené výrobné číslo, alebo môžu byť sfalšované doklady, takže na prvý pohľad môže vyzerať všetko v poriadku. Podľa odhadov jazdí na Slovensku približne stotisíc automobilov s nelegálnym pôvodom. Po kúpe, niekedy i po uplynutí dlhšieho času, teda môže nový majiteľ auta zažiť nepríjemné prekvapenie. V tomto Vám vie pomôcť naša kontrola originality.

Cieľom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z.z. prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla.

U nás získate – kontrolu originality vozidiel v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. ,formou nedeštruktívneho skúmania motorových vozidiel za účelom zistenia stôp neoprávneného zásahu do konštrukcie vozidiel (pozmeňovanie identifikátorov vozidiel ) v stanici KO.

Kontrola originality je vyžadovaná pri:

 • jednotlivo dovezenom vozidle zo zahraničia
 • odhlásení vozidla na export
 • výmene podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN,
 • alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
 • zmene farby, alebo farebného vyhotovenia vozidla
 • neprihlásení vozidla do 15 dní od odhlásenia z evidencie
 • opätovnom schválení vozidla
 • po prestavbe vozidla

Kontrola originality pomáha:

 • kupujúcemu – eliminuje riziko zakúpenia zmanipulovaného vozidla
 • predávajúcemu – bezproblémový predaj, maximálna predajná cena

Aké doklady treba predložiť?

Vozidlo evidované v SR:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla “OEV”, v prípade že vozidlo má vydaný technický
 • preukaz “TP” treba predložiť TP aj OEV
 • Občiansky preukaz objednávateľa, majiteľa vozidla , v prípade firmy údaje firmy

Individuálne dovezené vozidlo:

 • doklad o nadobudnutí vozidla
 • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované
 • doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii

Pokiaľ sú na vozidle zásahy do konštrukčných častí vozidla alebo boli na vozidle vykonávané opravy väčšieho rozsahu, je nutné, aby objednávateľ KO predložil doklady potvrdzujúce ich pôvod (faktúra, súpis opravovaných položiek alebo iné zdokumentovanie zásahov a opráv).