Emisná kontrola

Čo je EK?

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou č. 578/2006 Z. z..

Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo:

 • s benzínovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom
 • s benzínovým motorom so zdokonaleným emisným systémom
 • s benzínovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
 • s benzínovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn.
 • s dieslovým motorom
 • s dieslovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
 • s dieslovým motorom prestavaným na motor s pohonom na plynné palivo

Čo si priniesť na EK?

 • Osvedčenie o evidencii vozidla (OEV)
 • Ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom. Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu
 • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Kedy ísť na EK?

Typ vozidla – osobné a dodávkové vozidlá (M1, N1) so zážihovým (benzínovým) motorom bez katalyzátora

 • prvá EK – po 1 roku od prihlásenia
 • pravidelná EK – každý rok

Typ vozidla – osobné a dodávkové vozidlá (M1, N1) so zážihovým (benzínovým) motorom s katalyzátorom

 • prvá EK – po 4 rokoch od prihlásenia
 • pravidelná EK – každé 2 roky

Typ vozidla – osobné a dodávkové vozidlá (M1, N1) so vznetovým (naftovým) motorom

 • prvá EK – po 4 rokoch od prihlásenia
 • pravidelná EK – každé 2 roky